PiotrusPan.info

Pobudzamy, rozwijamy, kształtujemy wyobraźnie dziecka. Nagradzamy dzieci, zawsze gdy to jest możliwe. Najlepsze najbardziej. Po pierwsze: dobro dziecka jest najważniejsze. Dziecko wychowujemy w środowisku i zawsze zgodnie ze środowiskiem.

Społecznościowe

        


          
 

Warto przeczytac...Dziecko, rozpoczynające naukę w szkole, powinno posługiwać się poprawnym językiem pod względem gramatycznym i fonetycznym, posiadać umiejętności wypowiadania własnych sądów, opinii, wniosków w sposób jasny i zrozumiały dla otoczenia.

Read more ...

top: top1 top2:
treci: tresci 2 tresci 3