PiotrusPan.info

Społecznościowe

        


          
 

Warto przeczytac...

Nasza kadra

"W dzieciństwie nie wiele zależy od nas samych wiele zaś od tych, którzy są z nami" B. Rocławski

Piotruś Pan, przedszkole niepubliczne, ochota, warszawa, kadra  Piotruś Pan, przedszkole niepubliczne, ochota, warszawa, kadra

 Okres przedszkolny to dla dziecka czas wielu przeżyć. Poznaje ono świat, uczy się współżycia w grupie, stawia pierwsze samodzielne kroki w przedszkolnej społeczności. Nowym doświadczeniom zawsze towarzyszą emocje-czasem jest to radość, innym razem smutek i rozczarowanie. Dzieciom potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa, które wiąże z rodzinnym domem i bliskimi osobami. Dlatego też wszystkie „ciocie” dążą do tego, aby przedszkole było dla dzieci przyjazne, aby mogły się w nim czuć jak w swoim rodzinnym domu, aby poczuły się w pełni akceptowane, bezpieczne i kochane.

Kadra pedagogiczna przedszkola „Piotruś Pan” to zespół młodych, wykształconych, wrażliwych i kreatywnych nauczycieli. Panie nazywane przez dzieci 'ciociami', w swojej pracy tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, dzięki którym odnajdują drogę do każdego dziecka, pobudzają jego zainteresowania i możliwości intelektualne.

Organizując zajęcia dążą do tego, by maluszki miały możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego, zgodnego z ich indywidualnymi możliwościami. Indywidualne podejście do każdego z dzieci pozwala wychowawcom uwzględniać ich potrzeby i zainteresowania. Kontakt z dziećmi sprawia, że udziela im się ich optymizm i radość życia.

 

 ,,Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.”

                                                                  Janusz Korczak

 Dziecko, rozpoczynające naukę w szkole, powinno posługiwać się poprawnym językiem pod względem gramatycznym i fonetycznym, posiadać umiejętności wypowiadania własnych sądów, opinii, wniosków w sposób jasny i zrozumiały dla otoczenia.

Read more ...

top: top1 top2: treci: tresci 2 tresci 3