PiotrusPan.info

Społecznościowe

        


          
 

Warto przeczytac...

Organizacja pracy

W przedszkolu dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30-18.00. Istnieje możliwość dostosowania godzin pobytu dziecka w placówce, na zasadzie odrębnych indywidualnych ustaleń.

Dziecko otrzymuje 4 smaczne, nielimitowane posiłki:

  • śniadanie 8.45-9.20
  • obiad 11.30-12.30
  • podwieczorek I 14.30-15.00
  • podwieczorek II 17.15-17.35

Posiłki przygotowywane są w przedszkolu. Istnieje możliwość przygotowywania posiłków według indywidualnych diet dziecka.

Czesne za pobyt dziecka w placówce wynosi 1200 PLN. Wysokość opłaty jest stała, lecz placówka zastrzega sobie możliwość jej zmiany w czasie roku szkolnego w uzasadnionych przypadkach.

Przy zawieraniu umowy rodzice wpłacają jednorazową, bezzwrotną opłatę wpisową, przeznaczoną na fundusz przedszkola, materiały dydaktyczne i plastyczne w wysokości 600 PLN.

W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu ( powyżej 2 tygodni – 10 dni roboczych) zwracana jest stawka żywieniowa tj.10 PLN za każdy dzień .

Opłata za przedszkole w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez jeden miesiąc wynosi – 600 PLN.

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH tj. LIPIEC I SIERPIEŃ PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE A OPŁATY ZA TEN OKRES WNOSZONE SĄ NA ZASADACH OGÓLNYCH.

 Kadra pedagogiczna przedszkola 'Piotruś Pan' to zespół młodych, wykształconych, wrażliwych i kreatywnych nauczycieli. Panie nazywane przez dzieci 'ciociami', w swojej pracy tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, dzięki którym odnajdują drogę do każdego dziecka, pobudzają jego zainteresowania i możliwości intelektualne.

Read more ...

top: top1 top2: treci: tresci 2 tresci 3