PiotrusPan.info

Społecznościowe

        


          
 

Warto przeczytac...

Plan dnia

 

 7.30-8.15  schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawy w kole pod kierunkiem nauczyciela
 8.15-8.50  zabawy dzieci w kącikach zabaw; praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem
 8.50-9.00  przygotowanie do śniadania; śniadanie
 9.30-10.35  zajęcia i czynności objęte tematyką planów dziennych; zajęcia dydaktyczne, plastyczne, teatralne, doświadczalne, język angielski itp.
 10.35-11.30  zabawy dzieci na świeżym powietrzu
 11.30-12.00  przygotowanie do obiadu; obiad
 12.30-14.00  odpoczynek poobiedni; słuchanie bajek itp.
 14.00-14.30   zajęcia w grupach (utrwalenie wiadomości z przeprowadzonych przez nauczyciela zajęć)
 14.30-15.15  przygotowanie do podwieczorku; podwieczorek
 15.15-18.00  rozchodzenie się dzieci; zabawy indywidualne i grupowe pod kierunkiem nauczyciela

 W naszym przedszkolu nie zmuszamy dzieci do spania.

 Dzieci odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej oraz bajek czytanych przez nauczycielki.Dziecko, rozpoczynające naukę w szkole, powinno posługiwać się poprawnym językiem pod względem gramatycznym i fonetycznym, posiadać umiejętności wypowiadania własnych sądów, opinii, wniosków w sposób jasny i zrozumiały dla otoczenia.

Read more ...

top: top1 top2: treci: tresci 2 tresci 3