PiotrusPan.info

Społecznościowe

        


          
 

Warto przeczytac...

Wyposażenie

Na terenie przedszkola znajduje się duży plac zabaw wyposażony w atestowane zabawki, na którym dzieci w miarę możliwości pogodowych i pod czujnym okiem swoich cioć doskonale się bawią.

 Dziecko, rozpoczynające naukę w szkole, powinno posługiwać się poprawnym językiem pod względem gramatycznym i fonetycznym, posiadać umiejętności wypowiadania własnych sądów, opinii, wniosków w sposób jasny i zrozumiały dla otoczenia.

Read more ...

top: top1 top2: treci: tresci 2 tresci 3